Kinderrechten memorykaarten

Om didactische redenen worden de kinderrechten vaak samengevat en visueel voorgesteld.
UNICEF België ontwikkelde in samenwerking met Vormen vzw een eenvoudige voorstelling van het IVRK in 12 afbeeldingen. Met deze afbeeldingen maakten wij een memoryspel

  • recht op een gelijke behandeling                                    recht op een goed leven
  • recht om samen te komen met anderen                         recht op een eigen mening en inspraak 
  • recht op familie                                                                recht om iemand te zijn
  • recht op privacy                                                               recht op goed onderwijs en informatie
  • recht op spel, rust en cultuur                               
  • recht op een gezin                                  
  • recht op gezondheidszorg   
  • recht op verantwoordelijkheid van ouders en overheid                                  
Memorykaarten: Tekeningen en titels