2019
3
IK WEL, IK NIET 

 

In deze oefening krijgen de deelnemers een twintigtal stellingen te horen over hun identiteit. Bij elke stelling gaan zij zwijgend aan één kant van de ruimte staan. We starten met zeer eenvoudige neutrale vragen om gaandeweg over te gaan tot meer persoonlijke en intiemere thema's. Aandacht voor privacy blijft steeds gegarandeerd.
Na afloop is er een korte bespreking over de ervaringen en gevoelens die deze oefening opriep. 
Lesfiche - Ik wel, Ik niet