2019
1
IK EN JIJ EN WIJ EN ZIJ
 
Aan de hand van het verborgen camera filmpje ‘Over de streep’ reflecteren de deelnemers over hun eigen houding ten aanzien van inclusie en uitsluiting. Via een inleefoefening voelen zij aan wat het betekent om geen deel uit te maken van een groep en hoe ze er zelf toe kunnen bijdragen dat iedereen mee kan doen.
Lesfiche - Ik en jij en wij en zij