2019
1
HET LEVENSWEB
 
Via het spel ‘Levensweb’ creëren we een visuele voorstelling van de verwevenheid van verschillende aspecten in onze samenleving. Op deze manier tonen we de impact die elk van deze aspecten op elkaar hebben en de impact die elk individu heeft op de verschillende ecosystemen.
Lesfiche - Het levensweb