schoolforrights.be - de website

Op 5 oktober is het Internationale dag van de leerkracht. Als cadeau voor het vele mooie werk dat leerkrachten dag in dag uit leveren lanceert het Partnerschap voor Kinderrechtenscholen een nagelnieuwe website schoolforrights.be.

Met deze volledig vernieuwde website willen we leerkrachten ondersteunen om te werken aan kinderrechten in de klas met een uitgebreid aanbod van nieuwe, inspirerende lesmaterialen rond thema's als  diversiteit, (gender)gelijkheid, gezonde levensomstandigheden, duurzaamheid, enz. Tegelijk biedt de site ook de mogelijkheid om de hele schoolwerking te bekijken vanuit kinderrechten

www.schoolforrights.be 

Kant-en- klare lesmaterialen

Samen werken aan kinderrechten op school betekent leren over, door en voor de rechten van kinderen.

Als leerkracht of met de hele school kan je kinderrechten integereren in de dagelijkse klaspraktijk, in  vakoverschrijdende projecten, themadagen en buitenschoolse activiteiten. Door kinderen en jongeren hun eigen rechten te laten ervaren maken zij op een positieve manier kennis met het Kinderrechtenverdrag. Ze ontdekken het belang van kinderrechten voor zichzelf en andere kinderen en jongeren en ontwikkelen zich tot actieve wereldburgers die opkomen voor hun eigen rechten en die van anderen.

 

Maak kennis met onze pedagogische materialen

Kinderrechtenschool- School for Rights

recht op onderwijs

Een School for Rights (SO) of Kinderrechtenschool (LO) is een school waar kinderen en jongeren zich bewust zijn van hun eigen rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. Een school waar kinderrechten een plaats hebben in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten.

Het integreren van kinderrechten in de school hoeft geen extra werklast met zich mee te brengen. Het gaat er niet om méér projecten te realiseren, maar om bestaande dynamieken te verrijken en nieuwe manieren van werken te introduceren. Om dit te realiseren kan de school een traject op maat doorlopen onder begeleiding van een van onze partners.

Meer weten over een trajectbegeleiding