Stereotypen en vooroordelen 


Voor Plan International België, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor kinderrechten en gendergelijkheid – en in het bijzonder de rechten van meisjes – zijn deze thema’s heel belangrijk. Want meisjes over de hele wereld willen zich ten volle kunnen ontplooien. Vandaag zijn meisjes overal ter wereld vastbesloten om stereotypen, vooroordelen en discriminatie de wereld uit te helpen. Meisjes willen dezelfde opvoeding en onderwijskansen als jongens. Ze willen vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen, met dezelfde kansen als jongens.

Gendergelijkheid in de klas


In dit pedagogisch dossier focussen we onder meer op genderstereotypen, en hoe die relaties tussen mensen beïnvloeden. Deze stereotypen resulteren in ongelijkheid en geweld, waar ook ter wereld. Vaak ten nadele van miljoenen meisjes en vrouwen. Dat gebeurt in België, maar ook in andere delen van de wereld. Stereotypen, vooroordelen en discriminatie zorgen ervoor dat zowel jongens als meisjes verstrikt raken in rollen en verwachtingen die ze opgelegd krijgen van buitenaf. Zoals Manuela bijvoorbeeld, een van onze jonge Plan-activistes: “Meisjes en jongens voelen zich écht opgesloten in hun hokje, soms is het zo moeilijk om dat patroon te doorbreken.” 
Het doel van dit educatief pakket is om jongeren en adolescenten te informeren over de heersende ongelijkheid tussen jongens en meisjes. En hen vervolgens te laten nadenken over de gevolgen van de ongelijke genderverhoudingen. De onderliggende boodschap is positief: verandering is absoluut mogelijk. En die verandering kunnen jongeren zélf in de steigers zetten. We kunnen jongeren helpen om kritisch te leren denken, zodat ze een eigen opinie ontwikkelen over de genderproblematiek, bijvoorbeeld via voldoende gefundeerde informatie. In tweede instantie willen we oplossingen bedenken om deze stereotypen te doorbreken, bijvoorbeeld via het inzetten van rolmodellen. Dit soort groepsactiviteiten zijn een eerste, cruciale stap op weg naar gelijkheid tussen meisjes en jongens. De klas is een ideale setting om deze uitdaging aan te gaan.

Download het pakket hier.