Elk kind heeft recht op een fijn leven op een gezonde planeet

Kinderen hebben ook recht op onderwijs, op gezonde lucht, op een eigen mening, op spelen… Wil je met je klas ontdekken welke kinderrechten er zijn en je kinderen laten ondervinden wat het betekent en hoe het voelt als je rechten geschonden worden? Dat kan! 

Voor de oudste kleuters

Gloob & Teo zijn de bovenste beste vrienden, maar vandaag hebben ze ruzie. Teo vindt dat Gloob niet mooi zingt en nu is Gloob droevig. Maar Teo mag toch wel zeggen wat hij denkt? Of toch niet? Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar de manier waarop je iets zegt, is heel belangrijk. Verken samen met de kleuters verschillende manieren om een boodschap over te brengen en oefen zo je recht op een eigen mening op een respectvolle manier uit!

Voor de eerste en de tweede graad lager onderwijs

Trring! Speeltijd! Helaas, de kinderen moeten binnen blijven en de gezonde tienuurtjes afgeven. Dit roept sterke gevoelens op! Kinderen hebben recht op spelen en op nog veel meer. Met een kinderrechtenmemory en uitbeelden vertellen ze elkaar over andere kinderrechten. Samen ontdekken ze wat kinderrechten betekenen.

Voor de derde graad lager onderwijs

Een boze brief van een knorrige buurman zet de kinderen aan het denken: hij wil de speeltijd laten  verbieden. De kinderen onderzoeken de perspectieven van de verschillende personen in deze spannende situatie. Ze ontdekken wat kinderrechten zijn en beelden ze uit. Op basis van nieuwsberichten ontdekken ze hoe kinderrechten gerespecteerd of geschonden kunnen worden. Tot slot schrijven ze samen een antwoord naar de buurman.

Meer info op www.djapo.be