Parallel traject

Jongeren over de hele wereld identificeren gelijkaardige problemen in hun leefomgeving, en hebben de capaciteiten in zich om tot creatieve oplossingen te komen: dit is het uitgangspunt van het Action4Rights project, waarbij jongeren, zowel in Antwerpen als in Rio de Janeiro, een parallel stappenplan volgen om een constructieve actie op poten te zetten.

In een eerste sessie worden de jongeren gesensibiliseerd rond hun rechten in het algemeen, met een focus op het principe van participatie en met verschillende voorbeelden van jongerenengagement in de wereld.

Identificeren van problemen en oplossingen

Vervolgens gaan ze aan het werk om vanuit het (kinder)rechtenkader problemen te identificeren in hun klas-, school-, thuis-, of omgevingscontext. Hierna werken ze een 'Action4Rights' uit die een oplossing biedt voor het probleem. Zowel bij het formuleren van het probleem en de oplossing nemen de Belgische jongeren filmpjes op waarin ze hun ideeën voorstellen aan de Braziliaanse jongeren, en omgekeerd. Zo leren ze van elkaars context en geven ze feedback over elkaars werk. Hiervoor gebruiken ze een 'online tool', die hen stapsgewijs aangeeft hoe ze hun project kunnen vormgeven (www.action4rights.be). Deze voorbereidings- en planningsfase neemt een zekere periode in beslag, waarna zal worden overgegaan tot de eigenlijke uitvoering van de 'Action4Rights'. Deze worden in een laatste fase gepresenteerd tijdens een evenement waarop ook andere leerlingen en leerkrachten (en andere bredeschool actoren) zullen uitgenodigd worden.

Verschillende kinderrechtenthema’s

Na enkele sessies tussen september en december hebben de Belgische en Braziliaanse jongeren de problemen geïdentificeerd en hebben ze feedback gegeven op elkaars probleemstellingen. Hetzelfde gebeurde voor de oplossingen. De Belgische leerlingen kozen 6 (kinderrechten)thema's uit waarrond ze willen werken: non-discriminatie - Familie - Privacy - Cultuur & Ontspanning - Gezonde leefomgeving - Veiligheid en bescherming. De Braziliaanse jongeren identificeerden net dezelfde thema’s, wat de uitwisseling des te interessanter maakt!

Hoe het afloopt? Dat zien we binnen enkele maanden!