Pedagogische studiedag Kinderrechten

Sint-Lutgardis Mol

In het kader van het traject School for Right organiseerde het Sint-Lutgardis in Mol een pedagogische studiedag met als thema ‘Sint-Lutgardis, een school met talent voor jongerenrechten’. Aan deze studiedag namen een 100-tal personeelsleden deel: leerkrachten, directie en ondersteunend personeel..

Doelen van deze studiedag:

  • Kennismaking met het traject School for Rights
  • Kennismaking met kinder- en jongerenrechten
  • Nadenken over integratie van kinderrechten in de schoolcultuur:
    • in verschillende vakken/ werkgroepen/ schoolcultuur
    • eigen klaspraktijk
    • in Visie en missie school
  • Ideeën voor leerlingenparticipatie

Tijdens een introductie omtrent de vraag “Wat doet onze schoolgemeenschap om wereldwijd, nu en in de toekomst, de mensenrechten van kinderen volledig te verwezenlijken in elk aspect van het schoolleven?” werd de bestaande situatie van de school gepresenteerd, gebaseerd op een eerdere bevraging bij  leerkrachten en  directie. Daarna kregen de deelnemers de kans om in kleinere groepen via een interactieve methodiek 'Onze school' te reflecteren over de integratie van kinderrechten in de huidige schoolcultuur en de mogelijkheden voor de toekomst. In een volgende fase kregen alle leerkrachten de mogelijkheid om via een gevarieerd vormingsaanbod verdiepend te werken rond specifieke kinderrechtenthema's, gaande van leerlingenparticipatie, over gelijke onderwijskansen en werken aan open communicatie tot  Waar kan je terecht in geval van specifieke problemen. Stuk voor stuk thema's die in een echte School for Rights de nodige aandacht verdienen.

Meer info over de school

Participatietraject Athena 3 Hofsteden

Athena 3 Hofsteden

Athena campus Drie Hofsteden in Kortrijk neemt sinds 2017 deel aan het School for Rights-traject, en besloot na analyse van de schoolcontext om onder andere in te zetten op het versterken van de participatie van leerlingen aan het schoolleven. Het kernteam stelde voorop dat leerlingen meer betrokken werden tijdens de activiteiten die op school worden georganiseerd, en ook in het schoolbeleid meer hun stem lieten horen (door bv. een versterking van de leerlingenraad).

In het schooljaar 2018-2019 gingen de leerlingen van 5 TSO een stap verder, en werden ze meegenomen in een traject dat ook hun stem laat horen in het Kortrijkse stadsbeleid.

Dit traject ‘Jong Kortrijk Spreekt’ vond plaats in samenwerking met KIYO NGO, Plan International België, de Kinderrechtencoalitie en de stad Kortrijk.
 

Meer weten